Arbeids- og sosialdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2010 Ny via omorganisering

Navn: Arbeidsdepartementet
Kort navn: AD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Det nye Arbeidsdepartementet (AD) består av det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av innvandrings-, integrerings- og mangfolds- og same- og minoritetspolitiske saker. Departementet får også ansvar for oppgaver knyttet til offentlige tjenestepensjoner som tidligere har ligget i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Kilde: Pressemelding Statsministerens kontor, 18.12.2009. Nr.: 202-09
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2009/endringer-i-departementsstrukturen-fra-n.html?id=588896)

01.01.2014 Navneendring

Navn: Arbeids- og sosialdepartementet
Kort navn: ASD

Departementet skifter navn
Arbeidsdepartementet skiftet navn til Arbeids- og sosialdepartementet 1.1.2014.

Det blir ingen endringer i oppgavene og ansvarsområdene som ligger i departementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.