EØS-seksjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2001* Ny via omorganisering

Navn: EØS/EFTA-seksjonen
Kort navn: EØS/EFTA-seksjonen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Europaavdelingen

01.01.2007* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Oppgaver:
EØS-samarbeidet generelt og løpende arbeid med gjennomføringen av EØS-avtalen, EØS-koordineringsutvalget, Stortingets EØS-utvalg, EØS-komiteen og EØS-rådet. Gjennomføring av forordninger og direktiver m.v. Saksområder i tilknytning til Det indre marked som faller utenom EØS-avtalen. Oversettelse av EØS-rettsakter. EFTA generelt og koordinering i UD av EFTAs tredjelandssamarbeid. Konsultativ komite samt parlamentarikerkomiteen i EFTA/EØS.

Kilde: www.regjeringen.no - UD

01.01.2015* Navneendring

Navn: EØS-senteret
Kort navn: EØS-senteret

Oppgaver:
Håndtering av løpende EØS- og Schengen-saker. Regelverksinnlemmelse. Sekretariat for regjeringens europautvalg. EØS-senteret er sekretariat for begge interdepartementale koordineringsutvalg for hhv. EØS- og justis- og innenrikssaker. Håndteringen av forholdet til Efta-institusjonene. Fem landansvar for Efta-partnerne Sveits og Liechtenstein, samt Andorra, Monaco og San Marino. Enhet for EØS-oversettelse.
Kilde: regjeringen.no (februar 2015)

01.01.2017* Navneendring

Navn: EØS- og Schengen-seksjonen
Kort navn: EØS- og Schengen-seksjonen

Håndtering av løpende EØS- og Schengen-saker. Regelverksinnlemmelse. Sekretariat for regjeringens europautvalg. EØS- og Schengen-seksjonen er sekretariat for begge interdepartementale koordineringsutvalg for hhv. EØS- og justis- og innenrikssaker. Håndteringen av forholdet til Efta-institusjonene. Seksjonen har koordineringsansvar for arbeidet med brexit, både internt i UD og i det tverrdepartementale arbeidet i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU. Fem landansvar - for Efta-partnerne Sveits og Liechtenstein, samt Andorra, Monaco og San Marino. Enhet for EØS-oversettelse.
Kilde: regjeringen.no - 2017

01.01.2020* Navneendring

Navn: EØS-seksjonen
Kort navn: EUR ESS

Oppgaver:
Håndtering av løpende EØS- og Schengen-saker. Regelverksinnlemmelse. EØS- og Schengen-seksjonen er sekretariat for begge interdepartementale koordineringsutvalg for hhv. EØS- og justis- og innenrikssaker. Håndteringen av forholdet til Efta-institusjonene.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.