Norsk senter for utvekslingssamarbeid

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 04.04.1963
Navn ved opprettelse: Det norske fredskorpset

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 4603
Navn: Norsk senter for utvekslingssamarbeid
Kort navn: NOREC
Engelsk navn: Norwegian Agency for Exchange Cooperation - NOREC
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Overordnet: Utenriksdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 4647 Sunnfjord
Organisasjonsnummer: 981965132