Norsk senter for utvekslingssamarbeid

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1963 1 fredskorpskontingent etatsenheter
1964 1 fredskorpskontingent etatsenheter
1965 2 fredskorpskontingenter etatsenheter
1966 2 fredskorpskontingenter etatsenheter
1967 2 fredskorpskontingenter etatsenheter
1968 3 fredskorpskontingenter etatsenheter
1969 3 fredskorpskontingenter etatsenheter
1970 2 fredskorpskontingenter etatsenheter
1971 3 fredskorpskontingenter etatsenheter
1972 2 fredskorpskontingenter etatsenheter
1973 2 fredskorpskontingenter etatsenheter
1974 4 fredskorpskontingenter etatsenheter
1975 4 fredskorpskontingenter etatsenheter
1976 4 fredskorpskontingenter etatsenheter
1977 4 fredskorpskontingenter etatsenheter
1978 4 fredskorpskontingenter etatsenheter
1979 4 fredskorpskontingenter etatsenheter
1980 4 fredskorpskontingenter etatsenheter
1981 4 fredskorpskontingenter etatsenheter
1982 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1983 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1984 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1985 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1986 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1987 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1988 7 fredskorpskontingenter etatsenheter
1989 7 fredskorpskontingenter etatsenheter
1990 6 fredskorpskontingenter etatsenheter
1991 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1992 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1993 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1994 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1995 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1996 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1997 5 fredskorpskontingenter etatsenheter
1998 4 fredskorpskontingenter etatsenheter
1999 4 fredskorpskontingenter etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.