Indiafondet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

25.06.1952 Nyopprettelse

Navn: Indiafondet
Kort navn: Indiaf.
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Utenriksdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Indiafondet: Opprettet som institusjon under UD I samsvar med St.vedtak av 25.6. 1952. Andre navn: Fondet til hjelp til underutviklede land, Keralafondet. Norsk Utviklingshjelp: Opprettet 16.2.1962 I samsvar med St.vedtak av 8.2.1962. Samtidig ble Indiafondet oppløst og dets aktiva og passiva overført til NU. NU har til formål å planlegge og administrere norske prosjekter som finansieres av statlige midler, rekruttere eksperter til U-landene, ivareta stipendievirksomheten, drive informasjonsvirksomhet, være rådgivende organ for myndighetene I spørsmål som faller innenfor institusjonens virksomhet, samt gi råd til og samarbeide med private organisasjoner I saker vedrørende hjelp til utviklingslandene. NU ledes av et styre på 9 medlemmer som opprettes av kongen.
Direktoratet for utviklingshjelp: Direktoratet er opprettet ved Kgl.res. av 25.10.1968 med virkning fra 1. 12.1968. Fra samme dato opphørte institusjonen Norsk Utviklingshjelp. (http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/statskalenderen/)Statskalenderen oppgir ingen intern struktur for direktoratet fram til det blir overført til Departementet for utviklingshjelp I 1984. Ut fra opplysninger om hvor de ansatte arbeider er det likevel klart at direktoratet helt siden tiden som NU I 1962 har hatt flere underliggende avdelinger og kontor. Det kommer fram at direktoratet I perioden 1968 à 1976 har hatt 2 avdelinger: PLANAVDELING og PROSJEKTAVDELING. I 1976 tyder det på at Planavdelingen avvikles. Samtidig blir det opprettet en ADMINISTRATIV AVDELING. I 1977 tyder det på at Prosjektavdelingen endrer navn til PROGRAM- OG PROSJEKTAVDELING. I tillegg ser det ut til at det kommer en ny avdeling dette året: AVDELING FOR PERSONELL- OG STIPENDIATBISTAND.


Fra 1984 blir Direktoratet for utviklingshjelp overført til det nyopprettede Departementet for utviklingshjelp.

15.02.1962 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.