Rogaland teater

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyopprettelse

Navn: Rogaland teater
Kort navn: Rogaland teater
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1103 Stavanger

Rogaland Teater ble opprettet ved Stortingsvedtak i 1947. Teaterbygningen i Kannik er imidlertid fra 1883.

I henhold til St.meld.nr.3 Statsrekneskapen (div. år) er statens eierandel i selskapet som mottar tilskud over statsbudsjettet 66,67% (720 A-aksjer). 25,55% eies av Stavanger kommune (276 B-aksjer) og 7,77% (86 C-aksjer) av Rogaland fylkeskommune. Se også NOU 2002: 8 «Etter alle kunstens regler»

Nettside: www.rogaland-teater.no

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.