Justervesenet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1876* Nyopprettelse

Navn: Justervesenet
Kort navn: Justervesenet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

Ved lov av 28.07.1824 ble et eget norsk mål- og vektsystem vedtatt. Som en følge av denne loven, ble et eget justerkammer opprettet i Christiania i 1832. Justervesenet ble gjennom lov om metrisk mål og vekt av 22.05.1875 besluttet omorganisert til et direktorat.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1903* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Etat

05.12.1947* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Handelsdepartementet
Type enhet: Etat

Roness (1979) skriver at Justerdirektoratet kom fra Industridepartementet i 1947, mest trolig ble det overført i forbindelse med etableringen av Handelsdep. 5.12.1947.

01.01.1988* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Næringsdepartementet

Handelsdepartementet ble nedlagt 31.12.1987, og oppgavene ble overført til andre departementer. Derfor er 1.1.1988 å regne som dato for endring. Endringen er først registrert med Statskalenderen for 1989.

01.01.1993* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Direktoratets hovedkontor ligger nå på Kjeller utenfor Oslo.

Justervesenet på Internett: www.justervesenet.no

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.