Forsvarets forskningsinstitutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 11.04.1946

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 5601
Navn: Forsvarets forskningsinstitutt
Kort navn: FFI
Engelsk navn: Norwegian Defence Research Establishment
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.1995)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Forretningsmessig orienterte oppgaver
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 3030 Lillestrøm
Organisasjonsnummer: 970963340