Forsvarets regnskapssentral

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1969* Nyopprettelse

Navn: Forsvarets regnskapssentral
Kort navn: Forsvarets regnskapssentral
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Forsvarets regnskapssentral ble etablert direkte under departementet i 1969.Hensikten var å frita den fagmilitære forsvarsledelse for deler av penge- og regnskapstjenesten, jf. St prp nr 17 (1968-69).

Direkte underlagt departementet som en sivil fellesinstitusjon. Bestod av 3 avdelinger ved etableringen i 1969. FRS's hovedoppgave er på vegne av Forsvarsdepartementet å avlegge Forsvarets regnskap til Finansdepartementet og å drive Forsvarets sentrale pengeregnskapssystem.

31.07.1995 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

FRS integreres i Forsvarets sentrale økonomielement i FO med virkning fra 1.8.1995. (Jf. St.prp.nr.83 1992-93)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.