Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.2010* Ny via omorganisering

Navn: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Kort navn: Fylkesnemndene
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

Virksomheten får opprettet en egen sentralenhet og endrer således type grunnenhet fra gruppe til etat.

Dokument vedrørende FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, SENTRALENHETEN - ORGANISERING OG STRUKTUR kan lastes ned på denne linken:
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Fylkesnemnda/arsrapport_2011_vedl3_Samlet_org_dok.doc

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.