Kystverket Sørøst

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

6 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Drivkrefter for endringer av Kystverket. Hva driver frem endringer av Kystverket og kan de sees igjen i dagens organisering? Hansen, Jan Morten; Rotnes, Audhild Ninni
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi rapport 2018:12 Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2013 NOU 2013: 8 Med los på sjøsikkerhet — Losordningens omfang, organisering og regelverk Bjørn Solbakken (leder), Kjersti Gram Andersen, Sigurd Gude, Elise Rusten, Hilde Gunn Avløyp, Siri Hatland, Hans Sande, Nils Magne Fjereide, Ingvar M. Mathisen, Paal Waage, Jan Magne Fosse, Kari-Anne Opsal
Rapport 1999 NOU 1999: 5 Det nye Kystverket Nils Totland (leder), Bente Thorsen Fagerli, Kirsten Ullbæk Selvig, John Erik Hagen, Terje Dyrstad, Anne-Birgitte Sveri, Endre Kulleseid, Inger Johanne Sundby, Øyvind Gustavsen, Stein Angsund, Kjell Haaland, Kristian Larsen