Prestegjeld i Oslo bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Prestegjeld i Oslo bispedømme
Kort navn: Prestegjeld i Oslo bispedømme
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Tilhører gruppe : Prostier i Oslo bispedømme
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Prestegjeld i OSLO BISPEDØMME (pr. 2005)
- FURUSET PRESTEGJELD
- KAMPEN PRESTEGJELD
- JAR PRESTEGJELD
- HØYBRÅTEN PRESTEGJELD
- HOLMLIA PRESTEGJELD
- HOLMEN PRESTEGJELD
- HELGERUD PRESTEGJELD
- HAUGERUD PRESTEGJELD
- HASLUM PRESTEGJELD
- GRØNLAND PRESTEGJELD
- GRORUD PRESTEGJELD
- LAMBERTSETER PRESTEGJELD
- GAMLE AKER PRESTEGJELD
- LILLEBORG PRESTEGJELD
- FROGNER PRESTEGJELD
- FOSSUM PRESTEGJELD
- FENGSELSPRESTTJENESTEN
- FAGERBORG PRESTEGJELD
- EIK PRESTEGJELD
- DØVEPRESTTJENESTEN
- BØLER PRESTEGJELD
- BRYN PRESTEGJELD
- BREDTVET PRESTEGJELD
- BEKKELAGET PRESTEGJELD
- GREFSEN PRESTEGJELD
- SINSEN PRESTEGJELD
- ØSTENSTAD PRESTEGJELD
- VÅLERENGEN PRESTEGJELD
- VOKSEN PRESTEGJELD
- URANIENBORG PRESTEGJELD
- ULLERN PRESTEGJELD
- TORSHOV PRESTEGJELD
- TANUM PRESTEGJELD
- STUDENTPRESTTJENESTEN
- STOVNER PRESTEGJELD
- KLEMETSRUD PRESTEGJELD
- SKØYEN PRESTEGJELD
- SAGENE PRESTEGJELD
- RØDTVET PRESTEGJELD
- RØA PRESTEGJELD
- RIS PRESTEGJELD
- PAULUS PRESTEGJELD
- OPPSAL PRESTEGJELD
- NORDBERG PRESTEGJELD
- MARKUS PRESTEGJELD
- MANGLERUD PRESTEGJELD
- MAJORSTUEN PRESTEGJELD
- LOMMEDALEN PRESTEGJELD
- SOFIENBERG PRESTEGJELD

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.