NAV Internasjonalt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2006* Nyinnskrevet

Navn: NAV Internasjonalt
Kort navn: NAV Internasjonalt
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Tilhører gruppe : NAV - Spesialenheter
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Tidligere Folketrygdkontoret for Utenlandssaker, opprinnelig etablert i 1995


NAV Internasjonalt
NAV Internasjonalt har ansvar for tjenester til norske statsborgere bosatt i utlandet, som har rettigheter etter norsk trygde- eller bidragslovgivning. NAV Internasjonalt er også kontaktorgan for utenlandske trygdemyndigheter når brukere bosatt i Norge har rett til uføreytelser, barnetrygd eller underholdsbidrag fra andre land etter EØS-avtalen og andre internasjonale avtaler om trygd eller bidrag. Vi svarer også på spørsmål om medlemskap i og unntak fra norsk trygd.

Resultatområdet er lokalisert i Oslo, og en enhet på Kongsvinger som har ansvar for å administrere rett til arbeidsledighetstrygd til og fra Norge etter EØS-avtalen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.