Avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2013* Nyopprettelse

Navn: Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet
Kort navn: Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet (AKS) er etablert for å styrke departementets systematiske arbeid med krisehåndtering og sikkerhet. Avdelingen har blant annet ansvar for Justis- og beredskapsdepartementets kriseorganisasjon og for departementets systematiske arbeid med forebyggende sikkerhet i justissektoren.

01.01.2015* Navneendring

Navn: Avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet
Kort navn: KBS

Oppgaver:
Avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet (KBS) har ansvar for Krisestøtteenheten (KSE), krisehåndtering og rednings- og beredskapsarbeid. I tillegg har avdelingen ansvaret for sikkerhetsstyring i justissektoren. Avdelingen har etatsstyringsansvar for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Hovedredningssentralen.
Kilde; regjeringen.no, januar 2015

31.12.2015* Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.