Nav Kontroll Forvaltningsenhet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2012* Nyopprettelse

Navn: Nav Kontroll Forvaltningsenhet
Kort navn: Nav Kontroll Forvaltningsenhet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Tilhører gruppe : NAV Kontroll
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

NAV Kontroll forvaltning er en av enhetene i NAV Kontroll og har ansvaret for behandling av forvaltnings- og feilutbetalingssaker i de alvorligste misbruk- / straffesakene som avdekkes i de regionale kontrollenhetene. Enheten er lokalisert sentralt i Oslo.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.