Analyse- og budsjettseksjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2014* Ny via omorganisering

Navn: Analyse- og budsjettseksjonen
Kort navn: Analyse- og budsjettseksjonen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Ansvarsfelt (kilde: regjeringen.no):
Seksjonen har ansvar for avdelingens budsjettarbeid og langtidsplanlegging for sjøtransportsektoren og jobber også med å forbedre kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget på området, blant annet gjennom statistikk, varestrømsanalyser, transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser. Seksjonen koordinerer i tillegg avdelingens arbeid med forskning og utredning.

31.12.2017* Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.