Seksjon for helsetjenester og økonomi

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2014* Ny via omorganisering

Navn: Seksjon for primærhelse
Kort navn: SFP
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Ansvarsfelt (kilde: regjeringen.no):
Kommunehelsetjenesten, unntatt omsorgstjenester, forankret i kommunehelsetjenesteloven, trygderefusjoner/folketrygdeloven kapittel 5, koordinering av helsetjenester til minoriteter med videre, psykisk helsefeltet, vold og traumeområdet og Samhandlingsreformen.

01.01.2017* Navneendring

Navn: Seksjon for helsetjenester og økonomi
Kort navn: Seksjon for helsetjenester og økonomi

Kommunehelsetjenesten, unntatt omsorgstjenester, forankret i Helse- og omsorgstjenesteloven og trygderefusjoner (folketrygdlovens kap. 5), koordinering av helsetjenester til minoriteter med videre, fastlegeordningen, habilitering og rehabilitering, helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Kilde: regjeringen.no

01.02.2018 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.