Åarjelsaemien vierhtiesåafoe Sørsamisk kunnskapspark

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 3 11 14 3 6 9 5 5
2011 5 10 15 4 7 11 1 3 4
2012 5 13 18 4 9 13 1 4 5
2013 5 12 17 4 7 11 1 5 6
2014 6 14 20 4 9 13 2 5 7
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 48 47 51 48 45 45
2011 43 47 46 50 47
2012 44 46 46 46 45 47
2013 45 48 47 49 47 46 46
2014 48 48 48 50 48 46 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2010* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Sørsamisk Kunnskapspark eies av Kunnskapsdepartementet og styres av Utdanningsdirektoratet.

12.09.2017* Navneendring

Navn: Åarjelsaemien vierhtiesåafoe Sørsamisk kunnskapspark
Kort navn: Åarjelsaemien vierhtiesåafoe Sørsamisk kunnskapspark

Som et ledd i omstillingen og videreutviklingen av Sameskolen for Midt-Norge har skolen byttet navn. Det nye navnet ble til etter en grundig prosess i personalet og er nå godkjent av Kunnskapsdepartementet.
Kilde: www.sameskolen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.