Møre og Romsdal politidistrikt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2016
Relaterte enheter:
  • Nordmøre og Romsdal politidistrikt
  • Sunnmøre politidistrikt

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57415
Navn: Møre og Romsdal politidistrikt
Kort navn: Møre og Romsdal pd
Engelsk navn: Møre og Romsdal policedistrict
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politi- og lensmannsdistrikter
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1507 Ålesund
Organisasjonsnummer: 974764113