Høgskolen i Innlandet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
Høgskolen i Innlandet - Blæstad 401 Hamar Tidligere Statens landbruksmaskinskole, Blæstad, Hamar.
Landbrukssenteret

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Høgskolen i Innlandet - Elverum 427 Elverum Helse- og idrettsfag på høgskolenivå.
Fakultet for helse- og sosialvitenskap.
Tannpleieklinikk.
TestLab - Elverum.
Høgskolen i Innlandet - Evenstad 430 Stor-Elvdal Utmarksforvaltning, agronomi, skogbruk.
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.
Evenstad skrivesenter.
Høgskolen i Innlandet - Hamar 401 Hamar Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskolen i Innlandet - Kongsvinger 402 Kongsvinger Ledelse, økonomi, offentlig styring, sykepleie, kunnskapsledelse
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer 501 Lillehammer Fakultet for helse- og sosialvitenskap.
Den norske filmskolen.
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi.
Høgskolen i Innlandet - Oslo 301 Oslo Deler av undervisningen på masterstudiet til Den norske filmskolen.
Høgskolen i Innlandet - Rena 429 Åmot Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap