Jernbanedirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

05.02.2016 Nyopprettelse

Navn: Jernbanedirektoratet
Kort navn: Jernbanedirektoratet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Jernbaneverket legges ned 1. januar 2017. Fra samme dato overtar Bane NOR ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Foretaket ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd 5. februar 2016 og kommer i operativ drift 1. januar 2017. Etableringen av foretaket er en del av regjeringens jernbanereform, jf Meld. St. 27 (2014-2015).

En mindre del av Jernbaneverket blir overført til det nye Jernbanedirektoratet som blant annet skal drive med langsiktig planlegging og konkurranseutsetting av persontogtilbud. Elisabeth Enger er beskikket som direktør for Jernbanedirektoratet. Hun skal være jernbanedirektør (direktør for Jernbaneverket) frem til 31.12.2016 og tiltre stillingen som direktør for direktoratet 1.1.2017.

01.01.2017 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Jernbaneverket legges ned 1. januar 2017. Fra samme dato overtar Bane NOR ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR har fått ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4.500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Opprettelsen av Bane NOR er den del av jernbanereformen som Stortinget har sluttet seg til. Bane NOR eies av staten og blir etablert og regulert i henhold til reglene i statsforetaksloven.

En mindre del av Jernbaneverket blir overført til det nye Jernbanedirektoratet som blant annet skal drive med langsiktig planlegging og konkurranseutsetting av persontogtilbud. Elisabeth Enger er beskikket som direktør for Jernbanedirektoratet. Hun skal være jernbanedirektør (direktør for Jernbaneverket) frem til 31.12.2016 og tiltre stillingen som direktør for direktoratet 1.1.2017.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.