Seksjon for utvikling

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.02.2018 Nyopprettelse

Navn: Seksjon for utvikling
Kort navn: Seksjon for utvikling
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Oppgaver og ansvarsfelt:
Seksjon for utvikling har ansvar for blant annet reformen Leve hele livet, Omsorg2020, Demensplan2020, ivesteringsordningen for heldøgns omsorgsplasser og forsøket med statlig finansiering.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.