Forsvarets fellestjenester

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.08.2016* Nyopprettelse

Navn: Forsvarets fellestjenester
Kort navn: FFT
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Forsvarsstaben
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Forsvarets fellestjenester har ein felles stab og administrasjon for tolv avdelinger. De tolv avdelingane som inngår i Forsvarets fellestjenester er: ​

- Forsvarets sikkerhetsavdeling
- Forsvarets regnskapsadministrasjon
- Feltpreskorpset
- Forsvarets veterantjeneste
- Oslo garnisonsforvaltning
- Forsvarets mediesenter
- Forsvarets forum
- Regelverksenheten
- Forsvarets FIF-administrasjon
- Forsvarsmuseene
- Forsvarets musikk
- Forsvarets kommandantskap

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:
Organisasjonsnummer: 917 618 283
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS FELLESTJENESTER FFT
Organisasjonsform: Organisasjonsledd

Forretningsadresse:
Akershus Festning
Glacisgata 1
0150 OSLO

Kommune: OSLO

Postadresse:
Postboks 800 , Postmottak
2617 LILLEHAMMER

Registrert i Enhetsregisteret: 25.08.2016
Stiftelsesdato: 01.08.2016
Virksomhet/art/bransje: Forsvar
Næringskode(r): 84.220 Forsvar
Sektorkode: 6100 Statsforvaltningen

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.