Statens institutt for folkehelse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 124 334 458 123 237 360 1 97 98
1981 126 333 459 125 229 354 1 104 105
1982 133 300 433 129 218 347 4 82 86
1983 140 316 456 133 214 347 7 102 109
1984 138 284 422 133 190 323 5 94 99
1985 137 291 428 131 196 327 6 95 101
1986 145 285 430 138 192 330 7 93 100
1987 143 296 439 137 208 345 6 88 94
1988 164 283 447 156 204 360 8 79 87
1989 165 295 460 152 210 362 13 85 98
1990 161 284 445 148 198 346 13 86 99
1991 154 282 436 147 197 344 7 85 92
1992 152 268 420 144 192 336 8 76 84
1993 159 288 447 147 195 342 12 93 105
1994 166 295 461 153 208 361 13 87 100
1995 160 291 451 144 188 332 16 103 119
1996 159 297 456 142 206 348 17 91 108
1997 146 296 442 132 207 339 14 89 103
1998 148 292 440 137 204 341 11 88 99
1999 151 302 453 135 226 361 16 76 92
2000 156 314 470 134 225 359 22 89 111
2001 162 309 471 139 222 361 23 87 110
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 41 37 38 41 36 38 40 40
1981 41 38 39 41 37 38 41 41
1982 41 39 40 41 38 39 44 43
1983 41 39 40 42 37 39 38 43 42
1984 42 40 40 42 39 40 34 42 42
1985 43 40 41 43 38 40 41 42 42
1986 43 40 41 43 39 41 33 41 41
1987 43 40 41 43 39 41 37 42 42
1988 42 40 41 42 39 41 39 43 43
1989 43 40 41 43 39 41 38 43 42
1990 42 40 41 43 39 41 40 43 42
1991 43 41 41 43 40 41 45 43 43
1992 43 42 42 43 41 42 38 42 42
1993 43 41 42 43 41 42 40 42 42
1994 43 42 42 43 41 42 44 44 44
1995 44 42 43 44 42 43 43 44 44
1996 44 43 43 44 42 43 44 45 44
1997 45 43 44 45 42 43 43 45 45
1998 45 43 43 45 42 43 46 44 44
1999 44 42 43 44 42 43 44 42 43
2000 44 42 43 44 42 43 45 42 43
2001 44 42 42 43 42 42 45 42 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.