Statens helseundersøkelser

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1943* Nyopprettelse

Navn: Sentralkontoret for statens skjermbildefotografering
Kort navn: Sentralkontoret for statens skjermbildefotograferi
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Tilhører gruppe : Statens tuberkolosesanatorier
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Statens helseundersøkelser (SHUS) driver nasjonale befolkningsundersøkelser, helsefremmende arbeid og forskning. Institusjonen ble grunnlagt i 1943, den gang under navnet Statens skjermbildefotografering.

01.01.1976* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1976* Navneendring

Navn: Statens skjermbildefotografering
Kort navn: Statens skjermbildefotografering

Fram til midten på 1970-tallet var tuberkuloseundersøkelser den viktigste oppgaven. Hjerte-karsykdommer viste sterk økning i 1960-årene, og var fokus for de første helseundersøkelsene som ble gjennomført i utvalgte fylker fra 1974

01.01.1985 Navneendring

Navn: Statens helseundersøkelser
Kort navn: Statens helseundersøkelser

31.12.2001 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Fra 1. januar 2002 ble store deler av Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) og Statens helseundersøkelser (SHUS) slått sammen til et nytt institutt - Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.