Bioteknologirådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

17 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Et liv uten lidelse? En studie av hvordan teknologisk utvikling kan demokratiseres, med Bioteknologinemndas behandling av preimplantasjonsdiagnostikk som case. Halgunset, Bendik Eithun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Fra helsearbeider til ingeniør? En studie av bioingenøryrket i spenningsfeltet mellom et helsearbeiderideal og et ingeniørideal 1949-1993. Drange, Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Biohazard - Politikkens møte med genmodifiserte organismer. Høviskeland, Trond
Notat 2001 Governing Assisted Reproductive Technology. The Case of Norway. Bleiklie, Ivar
Notat 2000 Actor Networks and Institutional Conditions. The making of an artifical reproduction technology (ART) policy in a small democracy. Bleiklie, Ivar
Notat 2000 Designing a Reproductive Technology Policy. The Case of Norway. Bleiklie, Ivar og Ole A. Brekke
Notat 1997 Fra teknologisk politikk til politisk teknologi? Dialogiske råd som bidrag til en mer demokratisk teknologivurdering. Brekke, Ole Andreas
Rapport 2014 Viltvoksende nemnder? Om organisering og regulering av statlige klagenemnder Kalleberg, Annemor, Svein Eriksen, Harald Nybøen
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2012 Evaluering av Bioteknologinemnda Solumsmoen, Dag, Peter Bøgh, Elma Andersson
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 1999 Lov om medisinsk bruk av bioteknologi Øvrelid, Ragnhild
Rapport 1997 Evaluering av Bioteknologinemnda Amlie, Thor, Bøgh, Peter R. og Øvrelid, Ragnhild
Rapport 1995 Biohasard. Politikkens møte med genmodifiserte organismer. Høviskeland, Trond
Rapport 1995 Fosterpolitikk, teknologi og samfunn - nye muligheter til besvær eller til begjær. En historisk tilnærming til forholdet mellom individ og samfunn, liberalisering og disiplinering med utgangsport i abort og forsterteknologi. Gjertsen, Siren
Rapport 1995 Differensiering og integrasjon - debatten om bioteknologi og etikk i Norge. Brekke, Ole Andreas