Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Statens strålevern 101 47.5 52.5 0 0 101 6 84
2007 Statens strålevern 111 45.9 54.1 0 0 111 6 90
2008 Statens strålevern 113 52.2 47.8 4 0 117 7 99
2009 Statens strålevern 142 46.5 53.5 0 0 142 8 106
2010 Statens strålevern 141 51.1 48.9 0 12 153 9 107
2011 Statens strålevern 131 59.5 40.5 0 16 147 9 113
2012 Statens strålevern 149 48.3 51.7 0 21 170 9 111
2013 Statens strålevern 160 52.5 47.5 0 42 202 10 112
2014 Statens strålevern 165 55.2 44.8 11 40 216 11

Kilde: StatRes/SSB.