Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 84 52 136 82 46 128 2 6 8
2011 81 49 130 79 45 124 2 4 6
2012 75 56 131 70 47 117 5 9 14
2013 72 52 124 68 48 116 4 4 8
2014 78 56 134 73 50 123 5 6 11
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 43 40 42 43 40 42 39 41
2011 44 40 42 43 41 42 46
2012 45 40 43 44 40 42 54 39 45
2013 44 41 43 44 40 43 44
2014 43 41 42 43 40 42 43 44 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1987* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1993 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Statens Teleforvaltning
Type enhet: Hovedkontor

Statens teleforvaltning (STF) ble opprettet i 1987 uten distriktskontor. Fra 1.1.1993 ble ytre etat overført fra Televerket med til sammen 8 distriktskontor.

01.06.1997 Navneendring

Navn: Post- og teletilsynet
Kort navn: PT

1. juni 1997 fekk Statens teleforvaltning også ansvaret for tilsyn med postsektoren i Norge. For å påse at krav som ble stilt i den nye postloven, konsesjoner, forskrifter etc. ble oppfyllt, ble det fra 1. Juni 1997 etablert et tilsynsorgan på postområdet. Dette ble integrert som en egen enhet i Statens teleforvaltning. For å synliggjøre det nye forvaltningsområdet skiftet Statens teleforvaltning derfor navn til Post- og teletilsynet 1. Juni 1997. Den nye postloven trådte i kraft 1. Juli 1997.
Internett: www.npt.no

------------------------------------------------------------

Post- og teletilsynets hovedoppgaver er å føre tilsyn med markedene for post og elektronisk kommunikasjon, og føre kontroll med at regelverket etterleves. Tilsynet bistår Samferdselsdepartementet ved utarbeidelse av lov- og forskriftsutkast på post- og ekomområdet. Det treffer enkeltvedtak om markedsregulering og forvalter radiofrekvens-, navn- og nummerressurser. Videre forestår tilsynet markedskontroll av radio- og terminalutstyr, og utfører løpende oppgaver i forbindelse med sikkerhet og beredskap på ekommarkedet. Tilsynet representerer også norske interesser internasjonalt på post- og ekomområdet.

14.05.2007 Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 926 Lillesand

Stortinget vedtok 6. juni 2003 å flytte PT fra Oslo til Lillesand. Etter planen vil PT være på plass i Sørlandsbyen i løpet av første kvartal 2007.

Våren 2005 etablerte PT et midlertidig kontor i Lillesand.

------------------------------------------------------------

Historikk i flyttesaken

05.12.2002: Regjeringen varsler flytting av åtte tilsyn. PT flyttes til ”Agderbyen”
23.01.2003: Statsråd Torild Skogsholm kunngjør at PT skal etableres i Lillesand
24.01.2003: Regjeringen vedtar flytting
06.06.2003: Stortinget stadfester vedtaket
13.11.2003: Avtale mellom AAD og organisasjonene
14.03.2005: Etablering av lokalkontor i Lillesand
30.08.2005: PT offentliggjør valg av kontorbygg og tomt i Lillesand
23.11.2005: PT og Lillesand Næringsbygg AS signerer kontrakten om leie av kontorbygg på Nygårds jorde
17.04.2007: PT overtar lokalene 17. april 2007.
14.05.2007: Flyttingen av PT fra Oslo til nytt kontorbygg i Lillesand skjer 11.-14. mai 2007.

01.01.2015 Navneendring

Navn: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Kort navn: Nkom

Post- og teletilsnynet ( PT) endrer navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fra 1. januar 2015.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.