Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Trondheim

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1960* Nyopprettelse

Navn: Statens attføringsinstitutt i Trondheim
Kort navn: Statens attføringsinstitutt i Trondheim
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1601 Trondheim

Under oppføring 1959/60. Ventet ferdig våren 1960, sannsynligvis etablert i desember 1960...

01.01.1983* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Arbeidsdirektoratet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.01.1983* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Arbeidsdirektoratet

I 1983 blir instituttene integrert i arbeidsmarkedsetaten

01.01.1985* Navneendring

Navn: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Trondheim
Kort navn: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Tr.heim

31.03.1992* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Instituttene ble integrert i arbeidsmarkeds-etaten i 1983 og skiftet navn til arbeidsmarkedsinstitutter i 1984. Fra 1. april 1992 ble de erstattet av arbeidsrådgivningskontorer og skiftet i 2000 navn til Aetat Arbeidsrådgivning.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.