Produktregisteret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1982 5 2 7 5 2 7
1983 4 2 6 4 1 5 1 1
1984 5 3 8 5 3 8
1985 4 4 8 4 3 7 1 1
1986 3 4 7 3 3 6 1 1
1987 5 3 8 5 2 7 1 1
1988 5 4 9 5 2 7 2 2
1989 5 6 11 5 5 10 1 1
1990 5 6 11 5 6 11
1991 5 6 11 5 6 11
1992 4 5 9 4 5 9
1993 5 7 12 5 7 12
1994 7 8 15 7 6 13 2 2
1995 8 9 17 7 7 14 1 2 3
1996 8 9 17 8 7 15 2 2
1997 8 11 19 8 6 14 5 5
1998 8 11 19 7 7 14 1 4 5
1999 9 10 19 7 5 12 2 5 7
2000 9 9 18 8 4 12 1 5 6
2001 10 11 21 9 7 16 1 4 5
2002 11 10 21 10 7 17 1 3 4
2003 12 9 21 10 4 14 2 5 7
2004 11 9 20 10 5 15 1 4 5
2005 11 10 21 11 5 16 5 5
2006 10 11 21 9 7 16 1 4 5
2007 11 12 23 10 7 17 1 5 6
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1982 38 37 38 37
1983 40 41
1984 41 38 41 38
1985 41 41
1986 39 39
1987 37 34 37 35
1988 38 36 38 36
1989 39 33 35 39 32 35
1990 40 34 36 40 34 36
1991 41 35 37 41 35 37
1992 37 41 37 41
1993 45 35 39 45 35 39
1994 46 31 38 46 32 40
1995 44 32 38 45 33 39
1996 45 35 40 45 37 41
1997 41 37 39 41 40 41 33 33
1998 42 37 39 42 39 40 36
1999 41 43 42 41 55 47 32 35
2000 41 42 41 40 45 33 35
2001 40 40 40 42 44 43 32
2002 38 44 41 39 48 43
2003 39 45 41 40 45 35 34
2004 40 46 43 41 54 45 35
2005 42 45 43 42 53 45 37 37
2006 43 44 43 44 47 45 38
2007 44 44 44 42 48 45 37 41

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.