Direktoratet for byggkvalitet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1985 Nyopprettelse

Navn: Statens bygningstekniske etat
Kort navn: BE
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 06 Bolig og nærmiljø
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Statens bygningstekniske etat ble etablert fra 1.1.1985. Eaten skulle opprinnelig utføre oppgaver på det bygningstekniske området på vegne av og etter delegert myndighet fra departementet når det gjelder bygningslovgivningen, bl.a. vedrørende byggeforskriftene med veiledning, byggestandardisering, godkjenning og kontroll av visse bygningskonstruksjoner og materialer, Nordisk komite for bygningsbestemmelser (NKB) og energiøkonomisering for byggesektoren.
Internett: www.be.no

01.01.2012 Navneendring

Navn: Direktoratet for byggkvalitet
Kort navn: Direktoratet for byggkvalitet

Kongen i statsråd har 16. september 2011 vedtatt å endre navnet på Statens bygningstekniske etat til Direktoratet for byggkvalitet. Navnendringen gjelder fra og med 1. januar 2012.

Endringen er gjort for å gi etaten et navn som avspeiler det oppdraget organisasjonen har, og som er enkelt å kommunisere for etaten.

01.01.2012* Består via omorganisering

En tredjedel av Statens byggtekniske etat flyttes fra Oslo til Gjøvik. Flyttingen til Gjøvik skal skje fra 1. januar 2012. Da skal 22 ansatte ha sitt tilholdssted i nærheten av det faglige miljøet rundt Høgskolen i Gjøvik og den tekniske fagskolen.

Flyttingen av Avdelingen for sentral godkjenning startet allerede i september 2011.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.