Produkt- og elektrisitetstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Elektrisitetstilsynet
Kort navn: El.tilsyn.
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1 Ikkje aktuelt

NB: Tilsyn med elektriske anlegg - Elektrisitetstilsynet - ble opprinnelig etablert 1. mars 1898. Det var delt i 5 distrikter med kontorer i Oslo (2 kontorer), Arendal, Bergen og Trondheim. Elektrisitetstilsynet 6. distrikt ble etablert i Harstad i 1924 for å ta seg av de tre nordligste fylker. Etter at tilsynet med elektriske anlegg ble lagt til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) som trådte offesielt i funksjon 1. mai 1921 etter Stortingsvedtak året før, ble det sentralt ved NVE opprettet en egen avdeling - Tilsynsavdelingen - direkte underlagt generaldirektøren, til å ta seg av saker vedrørende tilsyn med elektriske anlegg, koordinering av tilsynets 6 distrikt etc. Etter omorganisering av NVE i 1960 ble elsikkerhetsvirksomheten lagt til Konsesjons- og tilsynsavdelingen ved det nyopprettede Elektrisitetsdirektoratet. Ved omorganiseringen av NVE i 1985 ble elsikkerhetsvirksomheten skilt ut som en egen avdeling - Elsikkerhetsavdelingen i Energidirektoratet.
Distriktsapparatet i Elektrisitetstilsynet var pr. 1990 delt i 6 distrikter:

Elektrisitetstilsynet 1. distrikt (Oslo) - omfattet Oslo, Akershus og Østfold
Elektrisitetstilsynet 2. distrikt (Oslo) - omfattet Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland
Elektrisitetstilsynet 3. distrikt (Kristiansand) - omfattet Telemark, Aust- og Vest-Agder og de deler av Rogaland som ikke hører under Eltilsynet 4. distrikt. Elektrisitetstilsynet 3. distrikt hadde dessuten tilsyne med el-anlegg om bord på flyttbare plattformer
Elektrisitetstilsynet 4. distrikt (Bergen) - omfattet Rogaland nord for Jøsenfjord, Hordaland med Bergen, Sogn og Fjordane
Elektrisitetstilsynet 5. distrikt (Trondheim) - omfattet Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.
Elektrisitetstilsynet 6. distrikt (Harstad) - omfattet Nordland, Toms og Finnmark samt Svalbard.


For ytterligere informasjon, se f.eks. «NOU 1989:4 Elsikkerhet i Norge»

01.01.1991 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Eltilsynet etableres som eget direktorat 01.01.1991; tidligere under NVE . Jfr. St.prp.nr.1, KAD, 1990-91, s. 67. Kap. 537 Eltilsynet.

01.01.1991 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Kommunaldepartementet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

Eltilsynet etableres som eget direktorat 01.01.1991; tidligere under NVE . Jfr. St.prp.nr.1, KAD, 1990-91, s. 67. Kap. 537 Eltilsynet.

01.03.1995 Navneendring

Navn: Produkt- og elektrisitetstilsynet
Kort navn: Prod/el.tilsyn

31.12.2001 Nedlagt via sammenslåing

Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern ble 1.1.2002 slått sammen med Produkt- og Elektrisitetstilsynet til nytt Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.