Nilsen, Rune (1992):

Konsulentfirmaene i norsk bistand. Styrer de private firmaene norsk bistand når de gjennomfører bistandsprosjekter.

Bergen: Institutt for sammenliknende politikk. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1313

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: