Simonsen, Tore (1973):

Norsk utviklingshjelps ideologi.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1357

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: