Melkild, Atle T. (1976):

Distriktenes Utbyggingsfond som utviklingsorgan.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1361

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: