Sandervang, Arne (1980):

Forbrukerne og de offentlige forretningstjenestene. En studie av enkelte sider ved forbrukernes kontakt med teleetaten, postetaten og elektrisitetsetaten.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1367

Disse opplysningene er sist endret:

11/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: