Feiring, Kjersti (1992):

En analyse av en organisasjonsendring i Øst teledistrikt. Analyse av en organisasjonsendring i Øst teledistrikt.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=53

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1426

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: