Ellingsen, Vegard (1985):

Kvinner og kriminalitet. En undersøkelse av innsatte ved Landsfengslet for kvinner i perioden 1881-1902.

Oslo: Historisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1650

Disse opplysningene er sist endret:

28/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: