Reisæter, Eli (1992):

NTHs forhold til teknisk-industriell forskning. Om bakgrunnen for opprettelsen av SINTEF.

Trondheim: Historisk institutt. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1660

Disse opplysningene er sist endret:

28/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: