Garborg, Siv (1992):

Betjentene på botsfengsel. En kvalitativ undersøkelse av hvordan det er å være fengselsbetjent i et norsk fengsel.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1710

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: