Kristin, Gran Melandsør (2002):

Ny retorikk - ny virkelighet? En analyse av bistandsrelasjonen slik den framstilles i NORADs strategier.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1730

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: