Herstad, Harry (1976):

Tiltak og konsekvens. En analyse av skatteutjamningsordningen 1936-77.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

187

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: