Rovde, Olav (1989):

Landbrukshistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt.

Bergen: LOS-senteret. Notat 8909

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=163

Antall sider:

37

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1991

Disse opplysningene er sist endret:

3/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: