Ernst & Young Management Consulting. (1997):

Evaluering av Garanti-Instituttet for Eksportkreditt på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet.

Oslo: Ernst & Young.

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

83

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2109

Disse opplysningene er sist endret:

9/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: