Welde, Ida (2005):

Omorganisering av Forbrukerrådet. En reform styrt av indre eller ytre krefter? En studie med fokus på Forbrukerrådets omorganisering av lokalapparatet

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Antall sider:

110

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2235

Disse opplysningene er sist endret:

27/2 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: