Strøm, Maria, Berg, Hans Fredrik, Kringen, Olav Jacob og Nesheim, Olaug Hana (2003):

Felles tilsynsdatabase - veien videre

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:26

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-26.htm

Antall sider:

41

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2312

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

Videreutvikling av felles tilsynsdatabase anbefales rettet mot bredere tilgang for HMS-etatenes regionale og lokale enheter, og mot funksjonalitet som er tilpasset dagens arbeidsform i etatene. Det bør deretter igangsettes arbeid for å utnytte potensialet i FTD som samordningsverktøy for flere etater.