Falkum, Eivind (1980):

Statlig legemiddelkontroll - offentlig markedsregulering.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2431&kategori=447

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

235

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: