Martinsen, Per Helge (1987):

Målstyring i Televerket.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

241

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: