Ingunn Botheim, Ellen Rønning-Arnesen, Sanja Kostovska Skaar (2009):

En vellykket samordning av regional stat? – Evaluering av integreringen av Statens utdanningskontor og fylkeslegeembetet med fylkesmannen.

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2009:9

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/2009-09.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2009/12/evaluering-av-fylkesmannsembetet-en-vellykket-samordning-av-regional-stat-difi-rapport-2009-9

Antall sider:

67

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2788

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Difi har foretatt en evaluering av integreringen av Statens utdanningskontor og fylkeslegen i fylkesmannsembetene. Integreringen skulle bidra til å mer effektiv ressursbruk, bedre samordning av den statlige styringen av kommunene og en forenkling for innbyggerne. Det var også forutsatt at sektoroppgavene skulle gjennomføres på en god måte. Evalueringen viser at målene med integreringen til dels er nådd, men at rammebetingelsene for fylkesmannens samordningsoppgaver er endret bl.a. som følge av en større vektlegging av rettssikkerhetsoppgaver og tilsyn. Difi stiller spørsmål ved om man overvurderte potensialet for faglig samarbeid mellom områdene. Etter Difis vurdering er det viktig at kravene om samordning balanseres i forhold til behovet for gjennomføring av de ulike sektoroppgavene.