Grønlie, Tore og Yngve Flo (2009):

Sentraladministrasjonens historie etter 1945. Den nye staten - tiden etter 1980. Bind 2

Bergen, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245008968

Antall sider:

527

ISBN-nummer:

978-82-450-0894-4

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2819

Disse opplysningene er sist endret:

26/1 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Den Norske Bokdatabasens omtale:
Sentraladministrasjonen er regjeringens sentrale politisk-administrative apparat, først og fremst departementene og direktoratene. Verkets grunntema er hvordan forvaltningen er blitt politisert, omformet for å gjøre det lettere å utforme og iverksette politikk. Har litteraturliste og register.

Forlagets omtale:
Sentraladministrasjonen er regjeringens sentrale politisk-administrative apparat, først og fremst departementene og direktoratene. Et grunntema i Sentraladministrasjonens historie etter 1945 er hvordan forvaltningen er blitt politisert, omformet for å gjøre det lettere å utforme og sette i verk politikk. Bind I diskuterer tenkningen bak og utformingen av det ekspansjonsbyråkratiet som vokste frem de første 25 årene etter krigen, som redskap for en ekspansiv og styringsvillig stat. Bind II viser hvordan reformiveren tok nye former etter at ekspansjonen i 1980-årene bremset opp, næret av ambisjonen om at staten – og med den også sentraladministrasjonen – skulle bli «ny».